Ανταλλακτικά

Ανταλλακτικά αντλιών

Eagle. No 8103

Kripsol. No 8102

Premier 556. No 8101

Aquaspeed. No 8108

Hayward super pump. No 8105

Astral spr. Doll No. 8106


Ανταλλακτικά πολλαπλών βανών

Praher 1 ½ & 2 ίντσες. Νο 8201

Hayward 1 1/2" No. 8203

speck 1 1/2" No 8204


Ανταλλακτικά φίλτρων

Φίλτρο άμμου Standard, απλό, ή με μεγάλη θυρίδα,

Ανταλλακτικά φίλτρων φυσιγγίων Νο 9002

Φίλτρο διατομικής γής Νο.9001


Ανταλλακτικά εντοιχιζομένων

Κυτίο σύνδεσης Olympic.No 8406

Σκίμμερ Admira.l No 8412

Σκίμμερ Astral. No 8414

Σκίμμερ CERTIΚIN. Νο 8419

Σκίμμερ Cofies. No 8401

Σκίμμερ Kripsol. No 8425

Σκίμμερ Olympic. No 8415

Στόμιο εισαγωγής CERTIΚIN. Νο 8423

Στόμιο εισαγωγής για μπετό και Liner Cofies. Νο 8410

Στραγγιστήρας υπερχείλισης. Νο 8411

Φρεάτιο πυθμένα CERTIΚIN. Νο 8424

Φρεάτιο πυθμένα Cofies. No 8408

Φωτιστικό Cofies. Νο 8405

Φωτιστικό liner. Νο 8403

Φωτιστικό μπετού Olympic. Νο 8402

Φωτιστικό σώμα CERTIΚIN. Νο 8420


Ανταλλακτικά συστημάτων χημικής επεξεργασίας - τροφ. συστημάτων

Χλωριωτής υποπίεσης Chlorilong νέου τύπου. Νο 8907

Χλωριωτής υποπίεσης Hayward C250/C500/C1100/C1800. No 8906


Ανταλλακτικά ειδών καθαρισμού

Σκούπα καθαρισμού Fairlock. No 9101


Ανταλλακτικά καλυμάτων - συστημάτων περιέλιξης

Ανταλλακτικά αγκυρώσεων Νο 8302


Ανταλλακτικά βατήρων - κλιμάκων

Σκάλα τύπου Α-Τ, πλάτους διαμέτρου 43 mm, πλάτους 50 mm . Νο 9201