Διαφημιστικά Φυλλάδια

Pics Star

Προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής, μεγέθους και βάθους σε ορθογωνικό σχήμα. Τοποθετούνται εντός ή εκτός του εδάφους.

Κατασκευάζονται με τοιχία από πολυεστερικά πάνελ ύψους 1,20m πού στην οπίσθια πλευρά τους διαθέτουν θέσεις έκχυσης οπλισμένου μπετου σε σχήμα κολόνας καθώς και θέση, ανάλογα οπλισμένου, δοκαριού από μπετό στο χείλος τους . Το δάπεδο τους είναι επίσης από οπλισμένο μπετό. Η έκχυση του μπετού γίνεται ταυτόχρονα στο δάπεδο και στις αναμονές των πάνελ. Η πισίνα επενδύεται εσωτερικά με μανδύα (liner) πάχους 1,5mm.

Αποτελεί ένα πλήρες πακέτο ολοκληρωμένης πισίνας με σύστημα ανακυκλοφορίας σκίμμερ, με μονομπλόκ συγκρότημα φίλτρανσης –ανακυκλοφορίας, χωρίς σωληνώσεις, εφοδιασμένη με φωτιστικά, σκάλα και πλήρες σετ καθαρισμού.

Προφέρεται πλήρως εγκατεστημένη στο χώρο σας και έχει δυνατότητα εξοπλισμού με οποιουδήποτε αξεσουάρ.